edukacja

Przedstawiamy relację z zakończonej 2 dniowej wyprawy edukacyjnej, którą ufundowaliśmy ze środków własnych  Odry-Niemen. Wyjazd do Warszawy był zorganizowany dla laureatów 3 dolnośląskich konkursów historycznych i dla pedagogów przygotowujących uczniów do zadania. Projekt miał kilka ważnych elementów: 1/Spotkanie z Powstańcami Warszawskimi 2/Lekcja historii na Wojskowych Powązkach 3/Zwiedzanie Muzeum Bł.Ks. Jerzego Popiełuszki oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego …

Nagroda dla laureatów konkursów historycznych Read More »

Od 11-30.08.2022 roku realizujemy duży projekt “Wakacje z Historią”. Organizowanych jest 4 turnusy – . Uczestnikami są uczniowie polskich szkół z Litwy i Białorusi oraz ich rówieśnicy z Polski. Pandemia Covid 19 zatrzymał na kilka lat organizację pobytów wakacyjnych dla polskich uczniów z Kresów. W bieżącym roku udało się powrócić do sztandarowego projektu edukacyjnego Odry-Niemen. …

Wakacje z historią Read More »

Wyprawa edukacyjna na Litwę, 5-10.07.2022r. Stowarzyszenie Odra-Niemen od wielu lat organizuje wyjazd międzypokoleniowy w rocznicę Operacji Ostra Brama. Celem tego projektu jest pokazanie starszym i młodszym Polakom polskich miejsc pamięci związanych z wydarzeniem, spotkania z ostatnimi żyjącymi wieleńskimi kombatantami, nawiązanie kontaktów z naszymi Rodakami z Litwy. Stało się już tradycją, zapoczątkowaną lata temu od spotkanych …

Wyprawa edukacyjna – Operacja Ostra Brama Read More »

17-18 maja to były ważne dni dla uczniów i nauczycielek ze szkół Dolnego Śląska. Grupa to laureaci konkursów historycznych i pedagodzy, którzy przygotowywali uczniów do tych dodatkowych zajęć szkolnych. Tematyka konkursów dotyczyła:Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego – konkurs poetyckiLosów Sybiraków – konkurs recytatorski poezji sybirackiejŚwiadków historii w powojennym Wrocławiu – konkurs literackiPromocji wolontariatu – konkurs plastycznyWyprawa …

Wyprawa edukacyjna Read More »

W dniach 19-21.09.2021 Zarząd Główny Stowarzyszenia Odra-Niemen z Wrocławia oraz Lubelski Oddział SON biorą udział w  lubelskim święcie nauki. Nasza obecność będzie widoczna poprzez następujące wydarzenia: Zapraszamy na stoisko Stowarzyszenia Odra-Niemen podczas Lubelskiego Pikniku Naukowego! Pokażemy jak działamy, zaprosimy do wspólnej podróży po Polsce i świecie w poszukiwaniu śladów polskiej historii. Zachęcimy do współpracy przy wolontariacie …

Lubelski Festiwal Nauki Read More »

W sobotę sierpnia wolontariusze Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Odra-Niemen brali udział w organizacji gry terenowej, poświęconej tematyce Żołnierzy Wyklętych. Wydarzenie to odbyło się w ramach całego weekendu dedykowanemu postaci ks. Rudolfa Marszałka ps. ,,Opoka” (SChr), który był kapelanem i żołnierzem podziemia niepodległościowego, oraz oficerem Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych. Więcej informacji na stronie oddziału

Skip to content