Ponad Podziałami – Wydarzenia w III kwartale 2023

Od 2021 roku Stowarzyszenie Odra-Niemen realizuje projekt „Centrum działań PONAD PODZIAŁAMI” i przez 3 lata budujemy nowoczesne i pomocne miejsce szerokiej współpracy środowiskowej. Centrum ma służyć innym podmiotom społecznym i wolontariuszom przez lata i realizuje oraz kreuje wiele akcji regionalnych, krajowych i międzynarodowych.

Pozostałe elementy projektu:

OFERTA DLA NGO

OFERTA DLA WOLONTARIUSZY  

OFERTA DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

Poniżej prezentujemy  nasze działania realizowane w ramach projektu, w III kwartale 2023 roku.

Spotkania dla środowisk społecznych

Wrocławska siedziba Stowarzyszenia Odra-Niemen to otwarte miejsce na spotkania, dyskusje, pomoc innym organizacjom, nawiązywanie współpracy. We wrześniu odbyło się spotkanie dla przedstawicieli  środowisk pozarządowych i grup nieformalnych. Zgłosili się także pedagodzy, koordynatorzy Szkolnych Kół Wolontariatu.  Tematy wiodące podczas spotkania to aktualne plany naszego środowiska, a także oferty współpracy przy zadaniach społecznych Odry-Niemen, realizowanych w IV kwartale roku.  

Podróże z misją

Wrześniowe spotkania mają charakter wypraw dalszych i bliższych i spotkań z Sybirakami. 

1/ Spacer edukacyjny po Wrocławiu “Polskie ślady w przedwojennym Wrocławiu”. W ramach wyprawy grupa poznawała działania konspiracyjne grupy Olimp, Polonii zamieszkałej we Wrocławie, w czasie II Wojny.

LINK DO ZAPROSZENIA NA WSPÓLNY SPACER

MAPA TRASY

2/Spotkanie ze świadkiem historii, z Panem Antonim Tunkiewiczem, Sybirakiem, który jako dziecko wraz z całą rodziną został wywieziony na Sybir, a potem po latach z własnymi dziećmi i wnuczką podążył tymi traumatycznymi śladami. Spotkanie było prezentacją tej niezwykle wzruszającej podroży i dyskusją z uczestnikami na temat losów Sybiraków.

LINK DO FOTORELACJI Z OBU WYDARZEŃ     

3/ W ramach spotkań czwartkowych, które odbywają się we wrocławskiej siedzibie, prezentowaliśmy wyprawy wolontariuszy Odry-Niemen na Syberię, do Kazachstanu i Nowej Zelandii, do Gruzji. Remontowaliśmy tam polskie miejsca pamięci,  spotykaliśmy  się z Sybirakami lub ich potomkami i nagrywaliśmy relację świadków.  

Medal od Sybiraków

Dodatkowym wrześniowym wydarzeniem związanym ze środowiskiem Sybiraków, były odwiedziny w naszej siedzibie, Zarządu Głównego Związku Sybiraków Okręg Dolnośląski. Stowarzyszenie Odra-Niemen za wspieranie Sybiraków otrzymało pamiątkowy medal. 

Finansowanie

Wydarzenia realizowane w ramach projektu “Centrum działań PONAD PODZIAŁAMI”. Finansowanie projektu pochodzi ze środków NIW-CRSO z Programu NOWE FIO 2021-2030 oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Odra-Niemen. 

Skip to content