Ponad Podziałami – Wydarzenia w IV kwartale 2023

Od 2021 roku Stowarzyszenie Odra-Niemen realizuje projekt „Centrum działań PONAD PODZIAŁAMI” i przez 3 lata budujemy nowoczesne i pomocne miejsce szerokiej współpracy środowiskowej. Centrum ma służyć innym podmiotom społecznym i wolontariuszom przez lata i realizuje oraz kreuje wiele akcji regionalnych, krajowych i międzynarodowych.

Pozostałe elementy projektu:

OFERTA DLA NGO

OFERTA DLA WOLONTARIUSZY  

OFERTA DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

Poniżej prezentujemy  nasze działania realizowane w ramach projektu, w IV kwartale 2023 roku.

Spotkania dla środowisk społecznych

Wrocławska siedziba Stowarzyszenia Odra-Niemen to otwarte miejsce na spotkania, dyskusje, pomoc innym organizacjom, nawiązywanie współpracy. W listopadzie, przez całe 2 dni 10-11.11.2023 sale siedziby Stowarzyszenia Odra-Niemen były otwarte dla  organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, wolontariuszy. Prowadziliśmy zajęcia z promocji działań organizacji pozarządowej w social mediach, ale także dodatkowo  organizowaliśmy szkolenia z pierwszej pomocy i spotkania ze świadkami historii.

Debaty o Kresach

W ramach projektu realizowaliśmy 27.11.2023, dwa bloki tematyczne:  

1/Podróże z misją. W ramach tego bloku poprzez prezentację  i spoty z wielu wypraw wolontariuszy Stowarzyszenia Odra-Niemen na Kresy, prezentowaliśmy działania Odry-Niemen jakie adresujemy do polskich środowisk na Litwie, Ukrainie czy Białorusi. Opowiadaliśmy o polskim środowisku ze Lwowa, które założyło oddział naszego stowarzyszenia, a działacze polscy prowadzą tam akcje społeczne, edukacyjne i patriotyczne. 

2/Międzypokoleniowa Debata nt. “Wołyń i Kresy Wschodnie”. Ten blok tematyczny, był zorganizowany z udziałem historyka oraz świadka historii Pana Romana Janika.

Rocznica Stanu Wojennego

W związku z rocznicą wprowadzenia Stanu Wojennego odbyła się międzypokoleniowa rozmowa  w siedzibie Odra-Niemen nt. “Co młode pokolenie wie o Solidarności? Debata z udziałem przedstawicieli Solidarności i Solidarności Walczącej. Wydarzenie miało miejsce w dniu 14.12.2023

LINK DO ZAPROSZENIA NA WYDARZENIE

O Wołyniu na Dolnym Śląsku

W Sulistrowicach, na Dolnym Śląsku zorganizowaliśmy spotkania podróżnicze o ostatnich wyprawach na Wołyń. Odbyła się żywa dyskusja z uczestnikami zadania na temat  losów Polaków, przybyłych z Kresów Wschodnich na Dolny Śląsk. Tematem wiodącym wydarzenie była debata nt. “Wołyń – dlaczego wciąż dzieli Polaków i Ukraińców?”, z aktywnym udziałem liderów lokalnych ngo, duszpasterstw, środowisk harcerskich. Spotkanie odbyło się w dniu 12.11.2023  

Finansowanie

Wydarzenia realizowane w ramach projektu “Centrum działań PONAD PODZIAŁAMI”. Finansowanie projektu pochodzi ze środków NIW-CRSO z Programu NOWE FIO 2021-2030 oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Odra-Niemen. 

Skip to content