Spotkania w siedzibie Odra-Niemen

Za nami tydzień pełen spotkań w siedzibie głównej Odra-Niemen we Wrocławiu.
 
Cieszymy się, że nasze miejsce staje się coraz bardziej aktywne, skupiające różne środowiska.
 
Spotkaliśmy się z Wiesław Misiek który prowadzi podmiot Projekt 14 czerwca 2020 – przed nami wspólne projekty już od września.
 
Odwiedził nas Zenon Czubaty Polak z Ukrainy, z Tarnopola. Odbyliśmy także ważne rozmowy z Mirosław Kapcewicz reprezentujący organizację Fundacja Młode Kresy i przed nami też sporo nowych i wspólnych zadań.
 
Od poniedziałku do czwartku gościmy świetną grupę młodych Polaków z Litwy, Ukrainy, Mołdawii, Białorusi. Grupa realizuje projekt “Korzenie kultury tańca”, a u nas odbywają się popołudniowe prezentacje środowisk, dyskusje tematyczne.
 
Po wyjeździe grupy młodych Rodaków przybywała w siedzibie Odra-Niemen, we Wrocławiu  Anna Paniszewa – Polkę z Białorusi, z Brześcia, która reprezentuje Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego – za działalność w tej polskiej organizacji Pani Anna została aresztowana na Białorusi , a teraz przebywa w Polsce bez prawa powrotu do Brześcia.  
 
 
Zapraszamy inne podmioty do współpracy, do rozmów, do spotkań i wspólnych projektów. 
Skip to content