1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Żołnierze wyklęci internet

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to rocznica opowiadająca o jednym z wielu pokoleń, które walczyło o wolną Polskę. To historia pokolenia tragicznego walczącego z radzieckim okupantem, gdy świat świętował zwycięstwo nad hitlerowskimi Niemcami.  

Akcja społeczna i edukacyjna “Walczyli o naszą wolność” to pokazanie i przypomnienie, że Żołnierze II Konspiracji, to jedna z wielu grup bohaterów, która pragnęła wolnej Polski, to jedno z wielu pokoleń w patriotycznej sztafecie o Niepodległość. 

Żołnierze Wyklęci inspirowali się bohaterami z poprzednich  czasów, byli wychowywani na postawach i wartościach Powstańców, Legionistów, Żołnierzy 1920 czy 1939 roku. Z czasem sami stali się inspiracją dla kolejnych pokoleń niepodległościowych. 

Walka żołnierzy AK, NSZ, NZW, NOW, licznych oddziałów partyzantki leśnej (nazwanych dopiero w 1993 roku Żołnierzami Wyklętym, od tytułu wystawy zorganizowanej przez Ligę Republikańską na Uniwersytecie Warszawskim), była najliczniejszą  antykomunistyczną konspiracją zbrojną w skali europejskiej, obejmującej teren całej Polski, w tym także utracone Kresy Wschodnie II RP.

Tysiące Żołnierzy II Konspiracji zginęło w walkach lub zostało zamordowanych na podstawie wyroków komunistycznych sądów, inni zmarli w więzieniach. Do dziś IPN poszukuje szczątków wielu z nich.  Pojawiała się  konspiracja młodzieżowa jako  niezgoda na komunistyczny terror  i rozwiązanie lub likwidację niezależności stowarzyszeń (przez grupy młodzieżowe przewinęło się około 11 000 młodych ludzi).

 

Organizacje podziemne w okresie 1944–1956 liczyły ponad  200 000 ludzi. Do powstania Solidarności, była to największa grupa  oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej komunistycznej władzy, grupa oparta o etos wcześniejszych pokoleń walczących o wolną Polskę WIĘCEJ INFORMACJI EDUKACYJNYCH MOŻNA ZNALEŻĆ NA STRONIE IPN – KLIKNIJ 

Stowarzyszenie Odra-Niemen od 2009 roku prowadzi wiele akcji społecznych, edukacyjnych promujących historię pokolenia Niezłomnych, przez lata zapomnianych, odzyskujących swoje miejsce w historii. Poznaliśmy przez lata znaczną grupę Żołnierzy II Konspiracji, Rodziny Wyklętych, także tragicznie doświadczone.

Tworzymy różne wolontaryjne działania, do których w ramach akcji “Walczyli o naszą wolność” zapraszamy i Was. Oto nasze propozycje w 2023 roku: 

Skontaktuj się z nami i dołącz do wolontariatu dla Bohaterów naszej wolności

Kontakt:

Ul. Zelwerowicza 16/3

53-676 Wrocław

Telefon: 71 355 5202

e-mail: biuro@odraniemen.org

Kultywujemy pamięć o bohaterah naszej wolności

Zygmunt Edward Szendzielarz, ps. „Łupaszka”

ur. 12 marca 1910 w Stryju, zm. 8 lutego 1951 w Warszawie – major kawalerii Wojska Polskiego i Armii Krajowej

Hieronim Dekutowski ps. „Zapora”

ur. 24 września 1918 w Dzikowie, zm. 7 marca 1949 w Warszawie – major, żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, cichociemny, dowódca oddziałów partyzanckich AK, DSZ i Zrzeszenia WiN, harcerz.

Antoni Olechnowicz ps. „Pohorecki”

ur. 13 czerwca 1905 w Marguciszkach, zm. 8 lutego 1951 w Warszawie – podpułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego.

Mieczysław Dziemieszkiewicz, ps. „Rój”

ur. 25 stycznia 1925 w Zagrobach, zm. 13/14 kwietnia 1951 w Szyszkach – żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, działacz polskiego podziemia antykomunistycznego.

Danuta Siedzikówna ps. „Inka”

ur. 3 września 1928 w Guszczewinie, zm. 28 sierpnia 1946 w Gdańsku – sanitariuszka 4. szwadronu odtworzonej na Białostocczyźnie 5 Wileńskiej Brygady AK, w 1946 w 1 szwadronie Brygady działającym na Pomorzu.

Witold Pilecki ps. „Witold”, „Druh”

ur. 13 maja 1901 w Ołońcu, zm. 25 maja 1948 w Warszawie – rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej, więzień i organizator ruchu oporu w KL Auschwitz. Autor raportów o Holocauście, tzw. Raportów Pileckiego.

Skip to content