Promocja Polski w USA

Stowarzyszenie Odra-Niemen w 2022 roku realizuje patriotyczny projekt w USA „Bohaterowie-Rodakom. Promocja Polski w USA”. To nasze pierwsze zadania dla Amerykańskiej Polonii.  Projekt ma na celu wsparcie patriotycznych i edukacyjnych działań polskich środowisk z Chicago, promocja polskiej historii i jej bohaterów oraz nawiązanie nowych kontaktów z Polonią i wypracowanie planów współpracy na kolejne lata.

W dniach od 6 do 16 października 2022 roku Stowarzyszenie Odra-Niemen realizowało część  patriotycznego projektu w USA „Bohaterowie-Rodakom. Promocja Polski w USA”. W ramach zadania przewidziany był  pobyt w Chicago grupy z Polski, złożonej z delegacji środowisk społecznych z całej Polski – Dolny Śląsk, Wielkopolska, Mazowsze, Opolszczyzna, Podkarpacie, Pomorze i Podlasie.  Oprócz wielu aktywności realizowanych w czasie pobytu, dużą rolę przywiązaliśmy do pokazania współpracy Odra-Niemen z kombatantami z Polski i z Kresów.

Projekt finansowany ze środków KPRM z Programu “Wsparcie Polonii i Polaków za granicą 2022” oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Odra-Niemen.

WITRYKNA ZADANIA – LINK

Wydarzenie zostało zakończone.

Skip to content