Rada Stowarzyszenia Odra-Niemen

W dniu 17.10.2020 ukonstytuowała się Rada Stowarzyszenia Odra-Niemen. To nasz nowy podmiot, który powstał na skutek decyzji oddziałów naszej organizacji.

Każdy oddział ma po 2 przedstawicieli ze swojego środowiska i grupa będzie opiniowała, wspierała, wyznaczała kierunki Zarządowi Głównemu Odry-Niemen i całemu środowisku.

Zwiększa się w ten sposób udział poszczególnych oddziałów w rozwój i aktywność naszego stowarzyszenia. To kolejny krok w rozwoju i wzmocnieniu Stowarzyszenia Odra-Niemen.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Wydarzenie zostało zakończone.

Skip to content