Bohaterowie naszej wolności

Jesteśmy środowiskiem, które zbudowane jest i oparte o kombatantów, ich wartości i postawy. Patronem naszych działań, sprawczynią powstania organizacji, przyjacielem środowiska jest płk Weronika Sebastianowicz. Mamy niezwykłe relacje z bohaterami naszej wolności. Pracujemy w międzypokoleniowej grupie, z młodymi ludźmi. Każdy nasz oddział jest mocno związany z kombatanckim środowiskiem. Dla nas wszystkich jest zaszczytem móc być tak blisko z tak niezwykłymi ludźmi i ich rodzinami.

 

Od 10 lat współpracujemy z kombatantami wielu formacji: AK, NZS, NZW, Jaworzniacy, WiN, Powstańcy Warszawscy, 27 Dywizja Piechoty AK. Przyjaźnimy się z Sybirakami, seniorami Solidarności, wśród nas są członkowie Solidarności Walczącej, NZS-u. Razem z harcerzami, młodymi wolontariuszami tworzymy międzypokoleniową grupę i realizujemy wiele zadań i wydarzeń dla bohaterów naszej wolności.

Działania

Początkiem działań Stowarzyszenia Odra-Niemen była “Paczka dla polskiego kombatanta na Kresach” To akcja, która z racji swego rozmachu, włączania się w nią wielu środowisk przerodziła się w szeroki program Rodacy-Bohaterom. Realizujemy w ramach tego obszaru tak wiele zadań, że powstaje osobny, ciągle rozbudowywany portal. Zawiera on więcej informacji, zadań, materiałów, strategicznych partnerów działań, dla bohaterów naszej wolności. Tam też znajdują się środowiska kombatanckie, z którymi przez lata nawiązaliśmy kontakty. PORTAL RODACY-BOHATEROM

Największe zadanie to wciąż zbiórka darów w czasie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy.
Gromadzi wielu wolontariuszy, środowisk, tony darów. Obok tego wydarzenia przez cały rok realizujemy wiele innych zadań.

Oto najważniejsze z nich:

Multimedia projektu

RODACY-BOHATEROM to portal, na których znajdują się dodatkowe informacje związane z działania dla środowisk kombatanckich. Na stronach są następujące działy:

Sztafeta pokoleń – obszar związany ze środowiskiem kombatanckim, Sybirakami i seniorami opozycji antykomunistycznej PRL-u. 

Miejsca pamięci – dział poświęcony upamiętnianiu polskich kwater i cmentarzy, to wyprawy edukacyjne, renowacje

Paczka Pamięci  – ogólnopolska akcja zbierania darów dla Rodaków zza wschodnią granicą

Partnerzy projektu

Najwięksi partnerzy projektu to wolontariusze. Są nimi członkowie Stowarzyszenia Odra-Niemen, z wszystkich oddziałów. To przyjaciele z wielu środowisk w całej Polsce. To zaangażowane w akcję szkoły, pracownicy instytucji, kibice, prywatne osoby. Zbudowaliśmy ponad podziałami akcję prawdziwej pamięci, pomocy i międzypokoleniowej więzi.   

  • Partnerzy finansowi, merytoryczni, medialni zadania

Projekt Rodacy-Bohaterom ma szczęście do partnerów. Przy każdej akcji jest ich wielu, zarówno  w regionach jak i w skali krajowej.

 

Skip to content