fbpx

Bohaterowie naszej wolności

Jesteśmy środowiskiem, które zbudowane jest i oparte o kombatantów, ich wartości i postawy. Patronem naszych działań, sprawczynią powstania organizacji, przyjacielem środowiska jest płk Weronika Sebastianowicz. Mamy niezwykłe relacje z bohaterami naszej wolności. Pracujemy w międzypokoleniowej grupie, z młodymi ludźmi. Każdy nasz oddział jest mocno związany z kombatanckim środowiskiem. Dla nas wszystkich jest zaszczytem móc być tak blisko z tak niezwykłymi ludźmi i ich rodzinami.

Od 10 lat współpracujemy z kombatantami wielu formacji: AK, NZS, NZW, Jaworzniacy, WiN, Powstańcy Warszawscy, 27 Dywizja Piechoty AK. Przyjaźnimy się z Sybirakami, seniorami Solidarności, wśród nas są członkowie Solidarności Walczącej, NZS-u. Razem z harcerzami, młodymi wolontariuszami tworzymy międzypokoleniową grupę i realizujemy wiele zadań i wydarzeń dla bohaterów naszej wolności.

Działania

Początkiem działań Stowarzyszenia Odra-Niemen była “Paczka dla polskiego kombatanta na Kresach” To akcja, która z racji swego rozmachu, włączania się w nią wielu środowisk przerodziła się w szeroki program Rodacy-Bohaterom. Realizujemy w ramach tego obszaru tak wiele zadań, że powstaje osobny, ciągle rozbudowywany portal. Zawiera on więcej informacji, zadań, materiałów, strategicznych partnerów działań, dla bohaterów naszej wolności. Tam też znajdują się środowiska kombatanckie, z którymi przez lata nawiązaliśmy kontakty. PORTAL RODACY-BOHATEROM

Największe zadanie to wciąż zbiórka darów w czasie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy.
Gromadzi wielu wolontariuszy, środowisk, tony darów. Obok tego wydarzenia przez cały rok realizujemy wiele innych zadań.

Oto najważniejsze z nich:

Koronawirus. Kolejne działania Odry-Niemen

W całym kraju, tam gdzie mamy nasze oddziały trwają akcje wspomagające lokalne środowiska kombatantów, Sybiraków, seniorów Solidarności. Również wydajemy paczki z żywnością dla osób przebywających w kwarantannie. Jednocześnie wszyscy wspieramy…

Pomoc dla Rodaków na Białorusi

W obecnej trudnej sytuacji w Polsce, ośmielamy się zwrócić o pomoc dla naszych Rodaków na Białorusi, odciętych teraz od nas szczelną granicą. Pamiętajmy o kombatantach AK i seniorach i zapraszamy…

Akcja Rodacy-Bohaterom. Wielkanoc 2020

W związku z pandemią koronawirusa Stowarzyszenie Odra-Niemen zmienia zasady naszej wieloletniej akcji Rodacy-Bohaterom – Paczka dla polskiego kombatanta na Kresach i Paczka Pamięci dla Rodaków na Kresach.Od XII 2019 do…

Multimedia projektu

Partnerzy projektu

Najwięksi partnerzy projektu to wolontariusze. Są nimi członkowie Stowarzyszenia Odra-Niemen, z wszystkich oddziałów. To przyjaciele z wielu środowisk w całej Polsce. To zaangażowane w akcję szkoły, pracownicy instytucji, kibice, prywatne osoby. Zbudowaliśmy ponad podziałami akcję prawdziwej pamięci, pomocy i międzypokoleniowej więzi.

  • Partnerzy finansowi, merytoryczni, medialni zadania

Projekt Rodacy-Bohaterom ma szczęście do partnerów. Przy każdej akcji jest ich wielu, zarówno  w regionach jak i w skali krajowej.

Skip to content