Edukacja historyczna

Działania Stowarzyszenia Odra-Niemen nastawione są na szeroką promocję polskiej historii, losów bohaterów naszej wolności. Przybliżamy losy tych, którzy mieszkają w Polsce, ale też tych, których historia, wojenne losy zaprowadziły w różne strony świata, a innym przesunięta granica zabrała ukochaną Ojczyznę. Mocno promujemy sztafetę pokoleń, bo ciągłość polskich losów, przekazywanie kolejnym pokoleniom doświadczeń historycznych oraz patriotycznych bohaterów naszej wolności, daje nam, Polakom wszedzie gdzie mieszkają, poczucie współnoty i dumy narodowej. Bliskie są nam wydarzenia i postaci, z okresu historycznego 1918-1989. Staramy się przybliżać młodemu pokoleniu te treści w bardzo róznorodny sposób.

Obszary działań

Historia Kresów

II Wojna Światowa

Żołnierze Wyklęci

Opozycja antykomunistyczna w PRL

Miejsca pamięci

Operacja Ostra Brama

Kresowi bohaterowie

Kresowa kultura

1 i 17 Września 1939

Powstanie Państwa Podziemnego

Powstanie Wraszawskie

II Konspiracja-Armia Krajowa, NSZ, WiN

Młodociani Więźniowie Polityczni Okresy Stalinowskiego

Rodziny ŻW

Poszukiwania i ekshumacje szczątków bohaterów

Poznański Czerwiec 56

Seniorzy Solidarności

Solidarność Walcząca

Niezależne Zrzeszenie Studentów 1981-1989

Partnerzy projektu

Projekty edukacyjne wzmacniające wiedzę o polskiej historii, wydarzeniach, bohaterach wsparły dotacjami instytucje:

Partnerem merytorycznym wielu projektów edukacyjnych jest Instytut Pamięci Narodowej  

ipn logo

Skip to content