Rozwój Stowarzyszenia Odra-Niemen

O projekcie. Wzmocnienie środowiska Odry-Niemen

Stowarzyszenie Odra-Niemen przez 10 lat działania ponad podziałami  i w ścisłej współpracy z innymi organizacjami, zbudowało mocny i liczny wolontariat i silne koalicje. Mimo wielu ograniczeń, zbudowaliśmy strukturę organizacji złożoną z centrali i 7 oddziałów i mamy sieć ponad 50 podmiotów, z którymi pracujemy przy akcji Rodacy-Bohaterom.

Zdobywane przez nas fundusze, z dotacji lub od darczyńców, przeznaczamy w 100% na realizację zadania. Nasze projekty dotyczą głównie współpracy ze środowiskiem kombatantów i Polakami mieszkającymi poza granicami. Są to nasze główne cele statutowe. Byliśmy też zobligowani do włączania w zdania dotacyjne własnych wkładów finansowych.

To wszystko powodowało, że nie mieliśmy przez lata dodatkowych środków na rozwój stowarzyszenia, na zakup sprzętu biurowego (pracowaliśmy przez lata na zużytych, darowanych urządzeniach), nie mogliśmy sobie pozwolić na szkolenie i wzmocnienie merytoryczne zespołu. 

W 2019 roku otrzymaliśmy pierwsze kompleksowe wsparcie finansowe na rozwój całego naszego środowiska. Stworzyliśmy ofertę konkursową, aby się wzmocnić wizerunkowo, sprzętowo, merytorycznie i móc tworzyć nowe oferty współpracy z otoczeniem.

Dotacje otrzymaliśmy z NIW-CRSO z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. 

Projekt jest realizowany w 3-letnim cyklu, w latach 2019-2021. 

Założenia projektu to: 

WZMOCNIENIE SPRZĘTOWE, OSOBOWE I WIZERUNKOWE STOWARZYSZENIA

STWORZENIE NARZĘDZI DO POSZUKIWANIA NOWYCH  ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

W ramach wzmocnienia środowiska Odry-Niemen złożyliśmy także ofertę do Programu Funduszu Inicjatyw Społecznych. Szczegóły tego 2-letniego planu znajdują się na stronie projektu

Działania w 2019 roku

Bardzo ważnym elementem zadania, niezbędnym dla naszego środowiska, była możliwość stworzenie spójnej szaty graficznej na materiały reklamowe i merytoryczne, przygotowanie dla środowiska pakietów reklamowych. Ta spójna wizualizacja była nam bardzo potrzebna i będzie wspierała dalsze działania organizacji.   Wszystkie poniższe materiały zostały zaprojektowane i stworzone w ramach otrzymanej dotacji z NIW-CRSO z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. 

Najważniejszym i największym wydarzeniem 2019 roku, które mogliśmy zrealizować m.in. dzięki  funduszom NIW, to Gala z okazji 10 Lecia naszej organizacji. Przybyło ponad 300 uczestników z kraju i świata, kombatantów, Rodaków, delegacji wielu organizacji, przedstawicieli instytucji. Mogliśmy po raz pierwszy zgromadzić wszystkich i podziękować za wspólne 10 lat. To był też czas rozmów, warsztatów, debat na nowe działania. To było praktyczne święto wolontariatu i wzmocnienia wizerunku środowiska. 

Dodatkowym wzmocnieniem wizerunkowym oraz promocji wolontariatu, ważne punkty zawarte w ofercie, było także stworzenie w nowym portalu dwóch nowych stron tematycznych: Polacy na świecie oraz Centrum Wolontariatu 

Plany na kolejne lata

Kolejne lata prowadzenia projektu to dalsze wzmocnienie zespołu poprzez cykl szkoleń tematycznych i integracyjnych, kampanie społeczne, dalsze wzmocnienie sprzętowe, reklamowe. Głównym celem tego okresu to będą czynności, wydarzenia, kampanie, które mają wzmocnić pozyskiwanie nowych źródeł finansowania organizacji.

Aktualności

Podsumowanie

Materiały projektowe

W ramach projektu, z zebranych materiałów filmowych Stowarzyszenia Odra-Niemen, z różnych wypraw w ramach akcji Rodacy-Bohaterom, ze spotkań z Rodakami zza wschodniej granicy, powstały 2 dokumenty. Obrazują one działania wolontaryjne organizacji i są wzmocnieniem wizerunkowym środowiska Odry-Niemen.   

Poniżej linki do materiałów związanych z realizacją zadania. 

Galeria projektu

Partnerzy

Od lat własnymi siłami budowaliśmy swoje struktury i pomagaliśmy wspierać środowisko. Osiągnęliśmy wiele z racji mocnej współpracy wielu pozarządowych podmiotów i rzeszy wolontariuszy.

Od 2019 roku włączamy w ten projekt środki finansowe uzyskane z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Programów Obywatelskich.  

Skip to content