Rozwój Stowarzyszenia Odra-Niemen

O projekcie

Stowarzyszenie Odra-Niemen od 2009 roku systematycznie rozwija swoje struktury, wolontariat, zakres działań i współpracę z otoczeniem. Od lat własnymi siłami budowaliśmy nasze środowisko, wspieraliśmy na miarę naszych możliwości także inne organizacje. Osiągnęliśmy wiele, ale bez dodatkowego finansowego koła ratunkowego,  w kolejnych latach byłoby trudniej. Poniżej przedstawiamy nasz rozwój i działania w tym obszarze.

Obszary rozwojowe

Grant rozwojowy z NIW-CRSO

W latach 2019-2021 realizowaliśmy pierwszy projekt rozwojowy. Wzmocniliśmy się osobowo, sprzętowo, wizerunkowo, merytorycznie. Przenieśliśmy nasze zasoby na nowy portal, zwiększyliśmy zasięg oddziaływania, poszerzyliśmy ofertę, działamy w nowej siedzibie w centrum Wrocławia. Znaczącym wydarzeniem dla naszego środowiska i dla otoczenia, z którym współpracujemy było zorganizowanie Gali Jubileuszowej na 10-lecie działania Stowarzyszenia Odra-Niemen. Ponad 300 uczestników, spotkania, warsztaty, dyskusje, prezentacje działań bardzo wzmocniło przekaz naszej organizacji. 

SZCZEGÓŁY PROJEKTU – KLIKNIJ TUTAJ

Prezentacja Opolskiego Oddziału SON, zdj. Piotr Kurpaska

Wzmocnienie organizacyjne

Od 2019 roku realizujemy coroczne, duże spotkanie całego środowiska Odra-Niemen. Prawie 200 osób, członków organizacji, oddziałów szkoli się, dyskutuje nad dalszym rozwojem struktury, planami działań. Rozwiązujemy nasze problemy, uczymy się nowych technologii i pozyskiwania nowych źródeł finansowania działań. W nowej siedzibie we Wrocławiu są cykliczne spotkania tematyczne dla wolontariuszy, ngo i Beneficjentów SPRAWDŹ OFERTĘ 

OSTATNIE SPOTKANIE ŚRODOWISKA NA PODLASIU – KLIKNIJ TUTAJ

Budowa Federacji Patriotycznej

W 2020 powstała nowa struktura federacyjna. Zbudowana została na bazie wielu lat współpracy międzyśrodowiskowej, Stowarzyszenie Odra-Niemen było współautorem tej inicjatywy, którą dalej rozwijamy.  

SZCZEGÓŁY PROJEKTU – KLIKNIJ TUTAJ

Rozwój oddziałów Odra-Niemen

Od września 2022 roku do maja 2023 roku realizowany jest wewnętrzny regranting. Z dotacji Fundacji ORLEN prowadzimy konkurs małych grantów merytorycznych i rozwojowych dla 8 oddziałów Odry-Niemen.  

SZCZEGÓŁY PROJEKTU  – KLIKNIJ TUTAJ

Rozwijamy fundraising

Obok dotacji merytorycznych szukamy innych źródeł finansowania działań środowiska Odra-Niemen. Zbudowaliśmy internetowy SKLEP CHARYTATYWNY – ZOBACZ OFERTĘ . Rozwijamy kampanie pozyskiwania 1,5 %podatku, kwestujemy, pozyskujemy darczyńców, szykujemy ofertę dla biznesu.

SZCZEGÓŁY PROJEKTU – KLIKNIJ TUTAJ

Centrum Działań

Poszerzamy ofertę

Stowarzyszenie Odra-Niemen działa na kilku obszarach: współpraca z kombatantami, edukacja historyczna, działania polonijne, regranting, media społeczne. Stale rozwijamy naszą ofertę pod kątem merytorycznym i z wykorzystaniem nowych technologii. Na wiele zadań zdobywamy dotacje, ale są projekty oparte całkowicie o wolontariat, np. akcja RODACY-BOHATEROM 

SPRAWDŹ INNE NASZE PROJEKTY – KLIKNIJ

Aktualności

W ramach projektu “Rozwój Stowarzyszenia Odra-Niemen” przedstawiamy poniżej aktualności związane z tym obszarem. 

Podsumowanie

Stowarzyszenie Odra-Niemen współpracuje z kombatantami i innymi świadkami historii, z wolontariuszami, z organizacjami społecznymi, ze szkołami, z biznesem, z Polonią i Polakami za Granicą.  Mamy także wielu partnerów finansowych, darczyńców, zdobywamy dotację. Nasz stały rozwój i sukces to ciężka praca, szeroka współpraca i umiejętność dzielenia się zdobytym doświadczeniem. Jesteśmy międzypokoleniową grupą, zapraszamy do współpracy.

Skip to content