Zdrowie Bohaterom

Stowarzyszenie Odra-Niemen to środowisko, które zbudowane jest i oparte o kombatantów, ich wartości i postawy. Patronem naszych działań, sprawczynią powstania organizacji, przyjacielem środowiska jest płk Weronika Sebastianowicz. Mamy niezwykłe relacje z bohaterami naszej wolności. Pracujemy w międzypokoleniowej grupie, z młodymi ludźmi. Każdy nasz oddział jest mocno związany z kombatanckim środowiskiem. Dla nas wszystkich jest zaszczytem móc być tak blisko z tak niezwykłymi ludźmi i ich rodzinami.

Od 2009 roku współpracujemy z kombatantami wielu formacji: AK, NZS, NZW, Jaworzniacy, WiN, Powstańcy Warszawscy, 27 Dywizja Piechoty AK. Przyjaźnimy się z Sybirakami, seniorami Solidarności, wśród nas są członkowie Solidarności Walczącej, NZS-u.

Razem z harcerzami, młodymi wolontariuszami tworzymy międzypokoleniową grupę i realizujemy wiele zadań i wydarzeń dla bohaterów polskiej wolności.

Działania

Początkiem działań Stowarzyszenia Odra-Niemen była “Paczka dla polskiego kombatanta na Kresach”. To akcja, która z racji swego rozmachu, włączania się w nią wielu środowisk przerodziła się w szeroki program Rodacy-Bohaterom. Realizujemy w ramach tego obszaru tak wiele zadań, że powstaje osobny, ciągle rozbudowywany portal. Zawiera on więcej informacji, zadań, materiałów, strategicznych partnerów działań, dla bohaterów naszej wolności. Tam też znajdują się środowiska kombatanckie, z którymi przez lata nawiązaliśmy kontakty. PORTAL RODACY-BOHATEROM – SPRAWDŹ INFORMACJE

Ważnym obszarem współpracy z kombatantami i świadkami historii są międzypokoleniowe spotkania połączone ze wzmocnieniem zdrowia, spotkaniami tematycznymi , współpracą z młodymi wolontariuszami, Spotkania realizowane głównie nad polskim morzem to wiele wzruszeń, zachowane wspomnienia i stworzone multimedia z pobytów.  Ważnym rezultatem spotkań ze świadkami historii są nagrania i pamiątki związane z życiem Bohaterów. Materiały są do zobaczenia na PORTALU GALERIA PAMIĄTEK Od lat wspieramy środowisko kombatanckie, Sybiraków w zakresie pomocy medycznej. Kupujemy witaminy, zdobywamy lub pomagamy w załatwianiu  sprzętu medycznego: aparaty słuchowe, wózki inwalidzkie, chodziki.

Stowarzyszenie Odra-Niemen od 2020 roku jest organizatorem projektu Zdrowie Bohaterom. To zadanie przygotowywane  wspólnie z Polską Grupą Uzdrowisk sp. z o.o. oraz partnerami finansowymi – Fundacją ORLEN i Fundacją KGHM. Projekt dotyczy organizacji  cyklicznych, pobytów w uzdrowiskach, dla kombatantów i świadków historii.   W ramach tego obszaru zapraszamy także polskich seniorów z Kresów, działaczy polskich, którzy oddali swój czas na pracę dla Polski. Mamy tu też autorski pomysł wsparcia Torba medyczna dla kombatanta. Na portalu partnerów projektu „ZDROWIE BOHATEROM” można znaleźć więcej materiałów, reportaży z poszczególnych edycji zadania.  

Multimedia projektu

Partnerzy projektu

Najwięksi partnerzy całego programu dedykowanemu Bohaterom polskiej wolności to wolontariusze. Są nimi członkowie Stowarzyszenia Odra-Niemen, z wszystkich oddziałów. To przyjaciele z wielu środowisk w całej Polsce. To zaangażowane w akcję szkoły, pracownicy instytucji, kibice, prywatne osoby. Zbudowaliśmy ponad podziałami akcję prawdziwej pamięci, pomocy i międzypokoleniowej więzi.   

Projekty adresowane do kombatantów muszę mieć także wsparcie finansowe. Duże zadania jak pobyty w Polsce weteranów z różnych stron świata, wydarzenia patriotyczne czy spotkania świąteczne są możliwe dzięki partnerom instytucjonalnym. Dziękujemy wszystkim, którzy pomagają nam dbać  o Bohaterów polskiej wolności. 

Projekt ZDROWIE BOHATEROM realizowany jest od 2020 roku i od początku zyskał partnerów finansowych. Są to następujące podmioty: 

Skip to content