Miejsca Pamięci

Renowacje, remonty

Projekt Miejsca Pamięci realizujemy od 2012 roku. Od tego czasu staramy się opiekować miejscami pamięci w kraju i za granicą, głównie na dawnych Kresach Wschodnich. W 2012 roku podjęliśmy opiekę nad kwaterą Żołnierzy Wyklętych na wrocławskim Cmentarzu Osobowickim. Ale również w 2012 roku odnowiliśmy cmentarz w Surkontach na Białorusi, gdzie spoczywa mjr Maciej Kalenkiewicz ps. Kotwicz – ostatni dowódca Nowogródzkiego Okręgu Armii Krajowej.

To miejsce i inne na Grodzieńszczyźnie poznaliśmy dzięki kombatantom ze Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi. Od tamtej pory w każdym roku, remontujemy, bądź odnawiamy co najmniej jeden cmentarz na dawnych Kresach Wschodnich. Od 2012 roku odbudowaliśmy na Wileńszczyźnie cmentarze i kwatery w: Dubiczach, Gumbie, Koleśnikach, Niewoniańcach, Zawiszańcach, Sangiełowszczyźnie oraz kwatery AK w Puszczy Rudnickiej i na dawnym cmentarzu Szalewiczów nad Wersoką. Na Białorusi odnawialiśmy kwatery wojskowe i groby na cmentarzach w Niecieczy, Wawiórce, Surkontach, Jancewiczach, Iwieńcu, Kamieniu i Starzynkach. Na Ukrainie rozpoczęliśmy w 2019 roku prace na cmentarzach w Krzemieńcu oraz w Szumsku.

Upamiętnianie

Oprócz prac remontowych realizujemy w każdym roku bardzo wiele działań porządkowych i upamiętniających miejsca pamięci w kraju i zagranicą. Sprzątamy, stawiamy znicze, kwiaty, wieszamy biało-czerwone wstęgi.  Znamy większość polskich miejsc na Kresach, na Wołyniu, jeździmy do Katynia, na Syberię i do Kazachstanu.

Od wielu lat głównym projektem w tym obszarze są wyprawy kresowym szlakiem Akcji Operacji Ostra Brama. To nasz autorski projekt, opracowane ścieżki edukacyjne i miejsca pamięci na Grodzieńszczyźnie i Wileńszczyźnie. Co roku bierzemy udział w uroczystościach, spotykamy się ze świadkami historii, kombatantami. Najważniejsza dla nas idea tych wypraw to aspekt edukacyjny, dlatego zawsze jest  z nami młodzież.

W całej Polsce oddajemy hołd bohaterom naszej wolności. Bywamy na polskich cmentarzach na Zachodzie, a dzięki kontaktom naszego oddziału z regionu opolskiego, jesteśmy obecni z akcją pamięci na polskich cmentarzach na Zaolziu. W zdecydowanej większości tych wydarzeń towarzyszą nam kombatanci, świadkowie historii.

Ekshumacje

W 2017 roku Instytut Pamięci Narodowej zaprosił nasze stowarzyszenie do prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych, prowadzonych poza granicami Polski. 

Pracujemy jako wolontariusze przy poszukiwaniach i ekshumacjach prowadzonych przez IPN na terenie Litwy. Wspieramy Instytut naszymi wieloletnimi kontaktami na Litwie. Mamy nadzieję, że już w 2020 roku wznowimy współpracę w tym zakresie na Ukrainie.

Zaduszki Kresowe

Zaduszki Kresowe to projekt, z którym do Odry-Niemen przyszli jej założyciele, którzy od lat organizowali takie wyprawy na Białoruś. Zadanie to szybko stało się wizytówką stowarzyszenia. Stawiamy każdego roku, na przełomie października i listopada tysiące zniczy, zakładamy biało-czerwone szarfy na polskich kwaterach, mogiłach w wielu miejscach zza wschodnią granicą. Od lat też w każdym z naszych oddziałów pamiętamy o miejscowych miejscach pamięci. Stałym elementem tego projektu jest organizowana na coraz większą skalę, w całej Polsce, KWESTA prowadzona na polskich cmentarzach.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW I INFORMACJI TEMATYCZNYCH NA PORTALU RODACY-BOHATEROM

Plany na 2020 rok

Kalendarz 2020

Sprawdź nasze działania i włącz się do współpracy

Remonty

W lipcu wybieramy się na pogranicze Litwy i Łotwy. Tam – na Pojezierzu Brasławskim – będziemy remontować cmentarz w Turmontach, ale również pomalujemy i posprzątamy kilka miejsc legionowych na Łotwie.

W sierpniu po raz kolejny planujemy wizytę na Ukrainie i prace na cmentarzach w Krzemieńcu i Szumsku. Jest tam jeszcze pracy na kilka lat.

Współpraca z IPN

W 2020 roku odbędą się prace poszukiwawcze i ekshumacyjne prowadzone przez IPN. Liczymy, że w bieżącym roku nasi wolontariusze pojadą po raz kolejny pracować na Litwie i być może na Ukrainie.

Upamiętnianie

No i oczywiście posprzątamy i ozdobimy mnóstwo grobów, pomników, cmentarzy i innych miejsc pamięci w Polsce, na Kresach Wschodnich, Wołyniu, Zaolziu i tam, gdzie szlak nas zaprowadzi z edukacyjną i patriotyczną misją.

Aktualności projektu

Multimedia projektu

Galeria projektu

Filmy i materiały z realizacji projektu

Partnerzy projektu

  • Partnerzy finansowi zadania
  • Partnerzy merytoryczni
  • Media – patronaty

Miejsca pamięci to zadania, które realizujemy od początku, dzięki  tytanicznej pracy wolontariuszy. Przez wiele lat działaliśmy w tym obszarze bez żadnej dotacji, wyłącznie dzięki pracy społecznej i prywatnym darczyńcom. Od 3 lat mamy na te zadanie fundusze w ramach programów konkursowych. To wzmacnia i poszerzyć zakres działań jakie prowadzimy. Partnerzy projektu to:   

Ważnym partnerem projektu jest Instytut Pamięci Narodowej, który wspiera nasze środowisko w bardzo wielu obszarach tego zadania. 

 

Skip to content