Polacy na Świecie

Regranting

Stowarzyszenie Odra-Niemen od początku oparte jest o  mocny, aktywny, zaangażowany wolontariat. Łączymy środowiska i ludzi ponad podziałami i ponad granicami. 

Włączamy  do działania wszystkich, którzy chcą wzmacniać społeczną aktywność opartą o wartości bohaterów polskiej wolności, o rozwój edukacji historycznej czy współpracy z naszymi Rodakami na świecie.

Główną akcją społeczną naszego środowiska, trwającą od 2009 roku,  jest ogólnopolski projekt Rodacy-Bohaterom, który połączył środowiska, dzięki któremu powstały Oddziały Odry-Niemen i została zbudowana  Federacja Patriotyczna.

Na tej stronie zebraliśmy wszystkie nasze doświadczenia, materiały, informacje, które mogą się przydać do społecznej działalności. To miejsce, z którego zapraszamy do współpracy. 

O Projekcie

Przez 10 lat pracowaliśmy w całej Polsce, budowaliśmy struktury, rozwijaliśmy wiele projektów. Nie mieliśmy funduszy, ani narzędzi aby zdobywane doświadczenia wzmacniać wiedzą, nowoczesnymi elementami komunikacyjnymi.  W 2019 roku otrzymaliśmy z NIW-CRSO  3-letni grant na rozwój całego naszego  środowiska. Fundusze pomogły nam zmodernizować organizację, zdobyć nowy lokal, który stał się główną siedzibą stowarzyszenia, dał przestrzeń do dzielenia się nowymi zdobyczami /więcej informacji o projekcje można uzyskać TUTAJ/. Kolejnym etapem stało się zatem budowanie centrum współpracy z organizacjami i wolontariuszami. Wszystkie zdobyte przez lata doświadczenia, wiedza, kontakty, informacje zostają od 2020 roku wzmocnione funduszami z Programu NOWEFIO i przez 3 lata stworzymy trwałe, nowoczesne i pomocne miejsce szerokiej współpracy środowiskowej. Plan działań w ramach tego programu wsparcia obejmuje:  

                                          1/ OFERTA DLA NGO   2/ OFERTA DLA WOLONTARIUSZY   3/AKCJE SPOŁECZNE

Powyższe aktywności projektowe i wieloletnie doświadczenia praktyczne Stowarzyszenia Odra-Niemen przełożyły się na stworzenie w jednym miejscu kompleksowej oferty wzmacniającej aktywność społeczną. 

Aktualności projektowe

Partnerzy finansowi projektu

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. Wolontariat jest rozwijane w ramach 3-letniego wsparcia z NIW-CRSO z Programu NOWE FIO.

Pierwsze wsparcie finansowe na zbudowanie Centrum Aktywności Obywatelskiej i Wolontariatu otrzymaliśmy w 2019 roku z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content