Wydawnictwa Odry-Niemen

Przez lata spotykaliśmy na naszej drodze wielu  kombatantów różnych formacji,  Sybiraków, polonijnych działaczy społecznych. Słuchaliśmy ich historii, poznawaliśmy nowe wydarzenia, miejsca pamięci, skupialiśmy wokół siebie międzypokoleniowe grupy. Przy okazji realizacji zadań, tworzymy wiele fotoreportaży, nagrywamy relacje ze świadkami historii, tworzymy małe publikacje projektowe.

Wokół nas coraz mniej naszych przyjaciół – bohaterów, świadków historii. Zostały wspomnienia, dokumenty, nagrania i przesłania pokoleń, które walczyły o wolną Polskę. To wszystko skłoniło nas do wzmocnienia w 2020 roku kolejnego obszaru działań. 

Będziemy aktywniej produkować różne formy wydawnicze Odry-Niemen. Chcemy wokół zdobytych materiałów, 10-letnich doświadczeń i fantastycznych pasjonatów budować nasze miejsce  dialogu, wymiany doświadczeń i wiedzy.  Budujemy różne narzędzia, zarówno tradycyjne drukowane, jak  i multimedialne. Wokół nich łączymy działaczy naszej organizacji, powstałej niedawno Federacji Patriotycznej oraz Rodaków ze świata, z którymi dane nam jest się spotykać i współpracować.

Jest tak wielu fantastycznych społeczników, pedagogów, naukowców, przedsiębiorców zainteresowanych polską historią, jej bohaterami, losami naszych Rodaków rozsianych po świecie. Tworzymy  zatem grupę fachowców, pasjonatów, która oparta o wartości, postawy, doświadczenia bohaterów polskiej wolności, ma promować edukację historyczną, patriotyzm gospodarczy, współpracę Polaków ponad granicami. 

Chcąc zapewnić lepszą słyszalność grupie fachowców, z różnych obszarów tematycznych,  skupionych wokół Odry-Niemen oraz mając obowiązek niesienia kolejnym pokoleniom informacji i przesłania bohaterów polskiej wolności, świadków historii, produkujemy i wydajemy różnorodne  narzędzia. Oto prezentacja wydawnictw Odry-Niemen:

Kwartalnik to projekt, o którym od dawna marzyliśmy.  Własna publikacja ma być  uzupełnieniem i prestiżowym świadectwem naszych działań, spotkań z Polakami mieszkającymi poza granicami Polski. Wydanie drukowane i internetowe.

Podcasty będą publikowane co najmniej dwa razy w miesiącu. Gości do podcastów będziemy zapraszać z całej Polski, zza granicy, tam gdzie prowadzimy nasze działania i spotykamy nietuzinkowych Rodaków.

Blog to miejsce, które zbiera relacje Rodaków zza granicy, opisuje polskie wydarzenia, pokazuje aktualną sytuację Polaków w różnych miejscach świata. To też poznawanie i szukanie polskich śladów, spotkań ze świadkami historii. 

Publikacje Odry-Niemen to albumy, broszury, książki, inne wydawnictwa o tematyce historycznej, ale związanej z materiałami, które sami uzyskaliśmy, na temat osób, które poznaliśmy, o miejscach, które odwiedzamy i wydarzeniach, które są dla nas ważne. 

Kontakt biuro@odraniemen.org 

Budując nowe narzędzia medialne, szukamy funduszy w różnych miejscach. Otrzymujemy dotacje, włączamy środki własne organizacji, szukamy sponsorów, instytucjonalnych darczyńców. 

Wierzymy mocno, że nasze wydawnictwa na trwale wpiszą się w historię Stowarzyszenia Odra-Niemen i jak inne projekty będą  profesjonalnie, ponad granicami i podziałami, budowały polską wspólnotę.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy przy budowie nowych mediów.

 

Przy budowie mediów Odry-Niemen nasze działania, pracę społeczną wspierają dotacje  otrzymywane z różnych instytucji:

1/Rozwój Kwartalnika “Odra-Niemen Ponad Granicami” i podcasty –  dotacja ze środków  Narodowego Instytutu Wolności, z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Priorytet 3.

2/ Rozwój Kwartalnika “Odra-Niemen Ponad Granicami” w ramach projektu polonijnego realizowanego razem z Portalem British Poles – dotacja ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z Programu Wsparcie Polonii i Polaków za Granicą 2022

Skip to content